albert

คำว่าอัจฉริยะกับออทิสติกมีเส้นขีดระหว่างเส้นบางๆ

เราเคยได้ยินกับคำเหล่านี้มามาก กับคำว่าคำว่าอัจฉริยะกับออทิสติกมีเส้นขีดระหว่างเส้นบางๆ ส่วนมากความอัจฉริยะเหล่านั้น ก็ถูกปิดกั้นตั้งแต่รู้ว่า เด็กเกิดมาพบกับอาการผิดปกติ ผู้ใหญ่จึงเน้นรักษามากกว่าส่งเสริมให้เด็กทำในสิ่งที่ชอบ ส่วนมากเด็กออทิสติกจะมีปัญหาในการเข้าสังคม ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยดี การอาตัวรอด แต่สิ่งที่ทดแทนมานั้น

การดูแล บำบัดรักษา เด็กออทิสติก อย่างถูกวิธี

                สาเหตุจากโรค ออทิสติก นั้น ยังหาข้อสรุปในทางการไม่ได้ จึงยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถบรรเทารักษาอาการเหล่านั้น ให้ดีขึ้นได้ หากได้ดูแลรักษาที่ถูกวิธีตั้งแต่ยังเด็ก และ ทำต่อเนื่อง แต่ส่วนนึ่งที่สามารถเรียนรู้ เหมือนกันเด็กๆปกติทั่วไป แต่ปัญหาที่เหลืออยู่ยังไม่สามารถหายขาดได้ อย่างเช่น การปรับตัวเข้าสังคม