ออทิสติกอ่อนๆอาการ

ออทิสติก (Autistic) :  เป็นกลุ่มอาการที่แสดงความผิด ปกติของพัฒนาการเด็ก โดยลักษณะภาครวมของเด็กที่จัดอยู่ในกลุ่มอาการออทิสติกนั้น จะมีลักษณะนิสัย คือ การชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเพียงลำพัง ไม่พูดหรือมีปฏิกิริยาทางการสื่อสารร่วมกันกับผู้อื่น รวมถึงทางด้านของพฤติกรรม ซึ่งเด็กที่อยู่ในกลุ่มของโรคออทิสติกนั้น จะมีติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดแต่จะยังไม่มีการแสดงออกให้เห็น จะเริ่มสังเกตอาการได้ก็ต่อเมื่อ เด็กนั้นมีอายุ 3 -5 เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นไป โดยส่วนมากจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมีอายุ 2 ขวบ

เด็กที่เป็นออทิสติกนั้นเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกัน  เช่นในเรื่องของพันธุกรรมเหนือการที่พ่อหรือแม่นั้นมีโรคประจำตัวบางอย่างที่สามารถจะถ่ายทอดสู่ลูกที่อยู่ในครรภ์ได้นั้นเอง รวมไปถึงการที่แม่นั้นอาจจะติดเชื้อบางอย่างขนาดที่มีการตั้งครรภ์ ความไม่สมดุลของสารเคมีบางอย่างในร่างกาย อาจจะรวมไปถึงการติดเชื้อในช่วงระหว่างที่ทำการคลอดทารก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนั้นสาเหตุที่เกิดโรคออทิสติกยังไม่สามารถที่จะทำการระบุได้อย่างชัดเจน  แต่ในทางกลับกันนั้น เด็กที่เป็นออทิสติกนั้นสามารถที่จะทำการรักษาให้หายได้หากมีการรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเด็กนั้นสามารถจะพบเห็นได้ตั้งแต่เนิ่นๆในช่วงที่อายุยังน้อย แต่ก็มีบ้างในบางรายที่ต้องรอให้โตขึ้นมาสักนิดถึงจะสังเกตอาการได้  การที่คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตอาการความผิดปกติของลูกได้ก็เมื่อลูกน้อยนั้นมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยเริ่มสังเกตจากทางด้านของกายภาพที่เด็กโดยปกติทั่วไปแล้วจะมีการตอบโต้กับพ่อแม่ จะมีการยิ้ม มีการหัวเราะ การจะประเมินว่าเด็กนั้นเป็นออทิสติกหรือไม่ก็จะประเมินจากพัฒนาการในด้านต่างๆด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการในด้านของการเข้าสังคม และพัฒนาการในด้านของการสื่อสาร ซึ่งควรที่จะเป็นไปตามวัย หากมีพัฒนาการที่ช้าจนเกินไปก็จะเข้าข่ายการเป็นออทิสติกได้ ในพ่อแม่บางคนนั้นอาจจะเข้าใจว่าลูก3 ขวบ แล้วแต่ยังไม่พูดเพราะยังเขินอายหรือไม่พร้อม แต่บางทีอาจจะเป็นการเข้าใจที่ผิดเพราะเด็กที่มีอาการออทิสติกนั้นไม่สามารถที่จะ ตรวจสอบจากอายุของเด็กได้ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนด้วย

หากคุณพ่อและคุณแม่พบสัญญาณเตือน ออทิสติกในเด็กตามอาการต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการรักษาต่อไป เช่น เด็กนั้นดูดนมได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เงียบเฉยจนเกินไปไร้การร้องหรือตอบสนองเท่าที่ควรจะเป็น ไม่ชอบและไม่สนใจในการโอบกอด ไม่มีการแสดงท่าทางดีใจเมื่อพบเห็น หรือไม่มีการส่งเสียงเรียก ไม่สนใจใคร หรือติดคนมากกว่าปกติ ลูกน้อยไม่ยอมสบตา  ไม่ชื่นชอบหรือไม่สนใจการที่จะให้ใครอุ้ม ไม่มีการตอบสนองทางด้านของอารมณ์ ไม่มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบตามวัยที่ควรเป็น ไม่มีการส่งเสียงอ้อแอ้ ชี้นิ้วไม่เป็น เรียกให้คนอื่นเล่นด้วยไม่เป็นหรือไม่มีท่าทีจะเล่น เมื่อมีการถูกชักชวนให้เล่นกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับ มีการแสดงออกมากจนเกินไปหรือไม่แสดงท่าทีดีใจเลยเมื่อได้พบคนที่เด็กชอบจะอยู่ด้วยมากที่สุด ผูกพันกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆเป็นเวลานาน ไม่ยอมให้นำออกเมื่อนำออกจะมีการกรีดร้อง  หากคุณพ่อคุณแม่นั้นสังเกตพบว่าลูกน้อยในวัย 1 ขวบ นั้นยังไม่มีการส่งเสียงอ้อแอ้ หรือยังไม่มีท่าทีหรือภาษาท่าทางในการสื่อสารตอบสนองกับผู้เลี้ยง ให้พามาพบแพทย์ โดยปกติ ตามพัฒนาการของเด็กนั้น เด็กในวัย 16 เดือน จะสามารถพูดเป็นคำได้ 1 พยางค์ อายุ 2 ขวบ จะต้องเริ่มที่จะพูดได้ 2 พยางค์ติดกัน หากมีความผิดปกติเหล่านี้ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ละเอียด