ในต่างประเทศนั้นมองเด็กออทิสติกเช่นไร

อาการออทิสติกถือเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้ก็ตาม เนื่องจากเป็นอาการทางด้านสมองที่จะเริ่มต้นสังเกตได้ตั้งแต่อายุราว 3-4 ขวบ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะเกิดปัญหาหลักๆ กับตัวเองประกอบไปด้วย การมีปัญหาด้านการเข้าสังคม ภาษา การสื่อสาร การมีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ หากเด็กๆ มีอาการเหล่านี้นั่นทำให้อาจมองได้ว่าพวกเขามีโอกาสป่วยเป็นออทิสติก และหากนับจำนวนกันทั่วโลกแล้วมีผู้ป่วยออทิสติกอยู่บนโลกใบนี้ประมาณ 35 ล้านคน ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเหมือนกัน

ต่างประเทศกับมุมมองที่มีต่อเด็กออทิสติก

ส่วนหนึ่งต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่าด้วยสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น การรักษาที่มีความทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามคนส่วนใหญ่จะค่อนข้างเห็นใจและเอาใจช่วยผู้ป่วยออทิสติกอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คนป่วยเหล่านี้ก็จำเป็นต้องสู้กับตัวเองในระดับหนึ่งมาก่อนแล้ว เมื่อคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆ จึงเป็นเหมือนกับกำลังใจที่สำคัญอีกแรงหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กออทิสติก พวกเขาอาจมองได้ว่าเด็กเหล่านี้ก็คือคนที่ป่วยด้วยโรคๆ หนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่คนไทยมองนักเพียงแต่ว่าในบางประเทศที่เขามีการพัฒนาแล้วการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ต่อเด็กออทิสติกก็จะมีมากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่ดีที่จะช่วยให้คนเป็นออทิสติกทั้งหลายยังรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกละทิ้งไปจากสังคม ต้องคอยมาเป็นภาระให้กับคนรอบตัว เป็นการทำให้เขาได้รู้จักกับความเป็นจริงบนโลกใบนี้ที่จะบอกว่าโหดร้ายหรือใจดีก็ย่อมได้ ต่างประเทศกับเรื่องเด็กออทิสติกก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับเมืองไทยมากนักเพราะมุมมองของทุกๆ คนที่เห็นเด็กออทิสติกจะมีความรู้สึกสงสารขึ้นมาในจิตใจก่อนเลยเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องอื่นจะคิดอะไรต่อไปก็แล้วแต่ตัวบุคคลล้วนๆ ที่จะมองว่าเด็กออทิสติกคนนี้เป็นอย่างไร

การมองเด็กออทิสติกเชื่อว่าทั่วโลกก็มีความรู้สึกไม่ได้แตกต่างไปจากกันเท่าไหร่นักแค่อยู่ที่ว่าใครจะมีความรู้สึกอย่างไร มีการให้โอกาสกับเด็กเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนในการแสดงศักยภาพต่างๆ ออกมา เพราะเด็กออทิสติกก็คือคนๆ หนึ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่สมบูรณ์แบบแต่คนรอบข้างสามารถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับเขาได้ ดังนั้นคนต่างประเทศเองก็มองในลักษณะอย่างที่กล่าวมาในทำนองนี้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่จิตใจล้วนๆ มองในแง่ดีพวกเขาก็คือคนดีคนหนึ่งของสังคม