สมองพิการ

โรคสมองพิการแต่กําเนิด คืออะไร และมีสาเหตุจากอะไรมาดูกัน

ความผิดปกติ ความพิการ เป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองคนไหนก็ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกของตัวเอง แม้เราจะพยายามดูแลอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดความพิการตั้งแต่กำเนิดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ อย่างเช่นโรคสมองพิการแต่กำเนิด

โรคสมองพิการแต่กำเนิดคืออะไร

สมองพิการ
สมองพิการ

โรคสมองพิการ มีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า Cerebral palsy เป็นโรคที่กล่าวถึงความผิดปกติของร่างกายที่เกิดกับระบบประสาทของทารกหลังคลอด โดยส่วนที่เสียหายก็คือสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เด็กมีปัญหาด้านการควบคุมร่างกายไปตลอดชีวิต

สาเหตุของโรค

โรคนี้มีสาเหตุของการเกิดแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเสียหายระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้เกิดความผิดปกติ ระหว่างคลอดเองก็ทำให้เกิดปัญหานี้ได้เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น การสำลักน้ำคร่ำตอนคลอดส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองของเด็กไม่เพียงพอ สองปัญหาสุขภาพของทารกที่ติดเชื้อ สามสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงขณะคลอด

ผลที่เกิดจากอาการดังกล่าว

โรคสมองพิการแต่กำเนิด ผลที่เกิดขึ้นจะอยู่กับตำแหน่งความเสียหายสมองในส่วนนั้น แต่ส่วนใหญ่จะเกิดผลทางด้านพัฒนาการเป็นหลัก อย่างเช่น พัฒนาการล่าช้าเกินกว่าเด็กวัยเดียวกัน บางคนอายุ 18 เดือนยังเดินไม่ได้ก็มี สองกล้ามเนื้อผิดปกติ กล้ามเนื้อหดเกร็ง ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อตัวเองได้ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ดำเนินชีวิตได้ยากมาก น้ำลายไหลย้อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ทรงตัวไม่ได้ และอีกมากมาย

บกพร่องต่อการเรียนรู้

ไม่เพียงแต่การดำเนินชีวิตจะลำบากเท่านั้น การเรียนรู้ของเค้าเองก็ยากตามไปด้วย หลายคนที่มีอาการดังกล่าว จะส่งผลให้พวกเค้าเรียนรู้ได้อย่างยากลำบากด้วย หลายคนมีอาการบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย ยิ่งทำให้พวกเค้ายากลำบากขึ้นไปอีก

วิธีการรักษา

โรคนี้บอกก่อนว่า พ่อแม่ต้องรู้ว่าเราไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ แต่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตปกติให้ใกล้เคียงที่สุดได้ วิธีการรักษาแพทย์จะมีหลายวิธีด้วยกัน อย่างเช่นกิจกรรมบำบัด วิธีนี้เป้าหมายต้องการให้ผู้ป่วยสามารถจัดการใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การเข้าห้องน้ำ การใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่น สองกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเล่น เรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ของพวกนี้จะทำให้พวกเค้าได้ฝึกฝนการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงพัฒนาการเข้าสังคมอีกด้วย

สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่สามารถป้องกันได้เพื่อไม่ให้เกิดโรคสมองพิการตั้งแต่กำเนิด ก็คือ การฝากท้องตั้งแต่รู้ตัวว่าท้อง การดูแลตัวเองอย่างดี อย่างเคร่งครัดตามหมอบอก พบแพทย์ตามนัดเวลาพบเหตุปกติก็จะสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ