true

เด็กออทิสติกแปลเปลี่ยนชีวิตตัวเองกลับมาเหมือนคนปกติได้

ถ้าหากถามถึงในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่มีการเกิดแก่จับตายเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งการเกิดใหม่ของเด็กไทยในปัจจุบันนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบหรือที่เราเรียกว่าเด็กออทิสติกซึ่งก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กออทิสติกคืออะไรคือเด็กที่มีปัญหาทางสมองที่ไม่สมบรูณ์เต็มร้อยซึ่งก็มีหลายปัจจัยเสี่ยงเช่นกันที่จะทำให้เกิดเด็กที่มีปัญหาทางด้านนี้ซึ่งปัจจัยที่จะเป็นได้ก็ส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่เพราะว่าในการตั้งท้องนั้นถ้าพ่อแม่ไม่สมบรูณ์ก็อาจจะทำให้ลูกที่ออกมานั้นร่างกายไม่แข็งแรงมากและก็มีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นที่ตัวพ่อแม่เองที่ดูแลตนเองไม่ดีแล้วส่งผลให้เด็กในท้องเป็นแบบนั้นแต่ๆจริงๆ แล้วก็ไม่มีอะไรถูกหรือผิดหลอกในด้านหลังของวิทยาศาสตร์ถ้าหากถามว่าเด็กออทิสติกแปลเปลี่ยนชีวิตตัวเองกลับมาเหมือนคนปกติได้ไหมเราบอกเลยว่าในหลักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็มีการtrueยับยั้งไม่ให้รามไปมากกว่าเดิมได้แต่ในหลักแง่ความเป็นจริงนั้นเด็กออทิสติกนั้นเด็กที่ไม่สามารถรับรู้หรือฟังภาษาของคนปกติได้แต่อีกส่วนนึงก็มีเด็กบางคนที่มีปัญหาทางสมองแล้วสามารถที่จะรับฟังหรือคำสั่งที่บอกพูดภาษาทั่วๆ ไปแล้วสามารถเข้าใจได้เองแต่ต้องใช้การพูดหรือการบอกหลายๆ ครั้งหน่อยเพราะว่าประสาทการคิดคำนวณของเขานั้นช้ากว่าคนปกติถึง 2 เท่าเลยทำให้เข้าใจได้ยากหน่อยแต่ถ้าหากถามถึงว่าเด็กพวกนี้นั้นสามารถอยู่ร่วมในสังคมไทยได้หรือไม่เราก็ขอตอบเลยว่าได้ แต่ต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของญาติของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด นี่ก็คือเนื้อหาที่ตอนนี้สังคมไทยกำลังพูดถึงและกำลังเป็นที่จับตามองว่าจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่