ออทิสติกเทียม คืออะไร และเกิดขึ้นจากสาเหตุได

ของเด็ก หากพูดถึงโรคออทิสติกทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีว่านี่คือโรคที่เกิดจากพัฒนาการทางสมองที่บกพร่องทำให้เด็กคนนั้นมักจะมีพฤติกรรมที่ชอบทำอะไรซ้ำๆ และทำอย่างจำกัดจนทำให้สมองรวมไปถึงร่างกายขาดการพัฒนาที่ควรจะเป็นไปตามวัย ส่งผลให้การเรียนรู้ในด้านต่างๆ จะค่อนข้างช้ากว่าเด็กทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่ อย่างไรก็ตามคำว่าโรคออทิสติกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เด็กที่พัฒนาการทางสมองช้าเพียงอย่างเดียว เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักกับคำว่า “โรคออทิสติกเทียม” อย่างแน่นอน

โรคออทิสติกเทียม ก็คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองเช่นเดียวกับโรคออทิสติกปกติ แต่ความแตกต่างกันก็คือสาเหตุของการเป็นโรคที่จะไม่เหมือนกัน โดยออทิสติกเทียมนั้นเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำอย่างไม่ถูกต้อง จะต่างกับเด็กที่เป็นออทิสติกปกติโดยจะเป็นมาจากการพัฒนาของร่างกายและสมองของเด็ก ซึ่งตรงนั้นสามารถเป็นได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือตั้งแต่แรกเกิด ทว่าออทิสติกเทียมสามารถเป็นได้เมื่อเด็กเกิดมาแล้วแต่มีวิธีการดูแลที่บกพร่อง

เทคนิคการเลี้ยงดูเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคออทิสติกเทียม

  1. อย่าปล่อยให้เด็กได้ดูทีวีหรือว่าเล่นมือถือ แท็ปเล็ต นานจนเกินไป เนื่องจากกว่าการที่เด็กจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เขาขาดการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และจะไม่รู้จักการสื่อสารที่ดีกับคนอื่นๆ ด้วย
  2. ให้เด็กได้เล่นของเล่นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และจิตใจ เน้นว่าให้เขาได้เล่นทีละชนิด อย่าปล่อยให้เลือกเล่นหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เพราะอาจทำให้เขารู้สึกเกิดความสับสน อีกทั้งการให้เล่นทีละอย่างยังเป็นการฝึกสมาธิให้รู้จักเลือกเล่นทีละชนิดด้วย
  3. พยายามพูดกับเด็กบ่อยๆ โดยค่อยๆ พูดแบบช้าๆ ชัดๆ เพื่อให้เด็กได้รู้จักและเรียนรู้การออกเสียง พร้อมทั้งเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมด้วย
  4. พยายามฝึกให้หยุดร้องไห้แบบงอแงเมื่อเด็กมีอาการไม่ได้ดั่งใจหรือว่างอแงแบบไม่มีเหตุผล พร้อมกันนี้เมื่อเขาสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรทำก็ต้องมีการให้ร่างกายเป็นการชมเชยด้วย
  5. พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูจะต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กทำด้วย ไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตาม เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีคนสนใจและรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว

การเลี้ยงดูเด็กนับว่าเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เลี้ยงดูให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เด็กนั้นกลายเป็นออทิสติกเทียมและจะส่งผลกับเขาในอนาคตอย่างแน่นอน