อยู่กับเด็กออทิสติกด้วยความเข้าใจ

 

เด็กออทิสติกนั้น เป็นกลุ่มเด็กที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไป ซึ่งเราจะต้องเข้าใจในตัวเขาและโลกของเขา เพื่อให้เราสามารถดูแลเขาได้อย่างถูกต้อง และเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นเองครับ ในวันนี้ผมจึงมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับออทิสติกมาฝากคุณผู้อ่านทุกคนครับ

ทำความรู้จักกับออทิสติกautistic

ออทิสติก ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งออทิสติกจะเป็นอาการที่อยู่ในกลุ่ม PDD หรือมีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า Pervasive Developmental Disorders เป็นอาการที่มีความบกพร่องแบบทุกด้าน ซึ่งจะสามารถแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดเมื่ออยู่ในวัยเด็ก คือ การพัฒนาการต่างๆ จะไม่เป็นไปตามปกติอย่างที่เด็กควรจะเป็นนั่นเองครับ โดยพัฒนาการของเด็กที่เป็นออทิสติกนั้น จะไม่สามารถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้เหมือนกับคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านภาษาการสื่อสารและความหมาย หรือแม้แต่พัฒนาการทางด้านสังคมครับ

เข้าใจออทิสติก

การทำความเข้าใจเด็กออทิสติกนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็น เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่รู้สึกรำคาญหรือหงุดหงิด แต่เราจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ ซึ่งการทำความเช้าใจเด็กออทิสติกไม่ใช่เรื่องยากที่จะเปิดใจยอมรับ เพียงแค่เราเข้าใจ เห็นอกเห็นใจสิ่งที่เขาเป็น และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขา เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว

อยู่ร่วมกันกับเด็กออทิสติก

เด็กออทิสติกนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะมีความบกพร่องในเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆ ของร่างกาย แต่เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ ก็จะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ทั่วไปในสังคม เราจะต้องปฎิบัติกับเขาเช่นเดียวกับคนอื่น ไม่มีการแบ่งแยก หรือทำให้เขารู้สึกว่าแปลกไปจากคนอื่น แต่ในทางกลับกัน เราจะต้องเอาใจใส่ดูแลพวกเขา และเพิ่มเติมความรักความห่วงใยต่างๆ ไปด้วย ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เขาได้แสดงความสามารถออกมา และจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีค่า ซึ่งการทำกิจกรรมต่างๆ นั้นถือว่าเป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้กับเด็กออทิสติก ไปในตัวด้วยนั่นเองครับ

คนเราทุกคนเมื่อเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้แล้ว ไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าต้องการจะเป็นอะไร หรือให้ออกมาเป็นในรูปแบบไหน ดังนั้นเมื่อเกิดอะไรก็ตาม ขึ้นมาแล้วนั้น ตัวเราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะพ่อแม่ หรือคนทั่วไปก็ต้องเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆ และเข้าใจในสิ่งที่เป็นและสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ว่าสิ่งนั้นจะผิดปกติไปจากเดิมก็ตาม เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับ