พฤติกรรมอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าเด็กอาจจะเป็นออทิสติก

    พ่อแม่ทุกคนเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็ย่อมอยากให้เขาเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไป แต่บางครั้งคนเราเองก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเด็กที่เกิดมานั้นจะมีร่างกายหรือสติปัญญาที่ครบถ้วนหรือไม่ เด็กบางคนเกิดมาก็อาจจะมีส่วนที่ขาดหายไปซึ่งนั่นก็ต้องเป็นปัจจัยที่พ่อแม่ทุกคนต้องเอาใจใส่ให้มากที่สุด และเด็กบางคนนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเด็กออทิสติกเหมือนกันซึ่งตรงจุดนี้พ่อแม่เองก็สามารถที่จะสังเกตจากพฤติกรรมได้ ส่วนพฤติกรรมเหล่านี้ก็บ่งบอกว่าเด็กคนนั้นอาจจะเป็นออทิสติก

พัฒนาการทางด้านภาษา

เด็กที่มีแนวโน้มจะเป็นออทิสติกนั้นจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น นั่นคือ จะพูดซ้ำ หรือพูดช้ากว่าเกณฑ์ปกติที่เด็กทั่วไปควรจะพูดกัน พูดด้วยภาษาที่ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียว คนอื่นไม่สามารถเข้าใจหรือว่ารับรู้ที่สิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ พูดแบบติดๆ ขัดๆ พูดแบบไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคำ หรืออาจจะพูดด้วยน้ำเสียงที่มีลักษณะแปลกๆ ก็เป็นได้

พัฒนาการทางด้านสังคม

เด็กที่มีแนวโน้มเป็นออทิสติกนั้นจะค่อนข้างเป็นเด็กที่มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยอยากที่จะปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมกับใครสักเท่าไหร่นัก ไม่สบตา ไม่มองหน้าคนรอบข้าง ไม่สื่อสารในสิ่งที่ตัวเองต้องการ อาทิ ไม่บอกว่าต้องการกินอะไร ไม่มีอารมณ์ใดๆ ผ่านสีหน้าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเศร้า ดีใจ หัวเราะ ชอบอยู่คนเดียวและไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวด้วย ไม่ยอมทัก ไม่พูด ไม่ยิ้ม ถามอะไรไม่ค่อยตอบ หรือเด็กบางคนถึงขั้นวิ่งหนีเมื่อมีคนเข้ามาทักทาย ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใคร และไม่ยอมมีเพื่อนตามวัยที่ตัวเองควรจะมี

พัฒนาการทางด้านอื่นๆ

ชอบทำอะไรซ้ำๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าต้องทำอะไรใหม่ๆ เช่น ไม่อยากใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ ต้องการที่จะใส่เสื้อผ้าตัวเดิม สีเดิม ที่เคยใส่มาแล้ว ชอบทำอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยผิดวิสัยของเด็กทั่วๆ ไป จดจ่ออยู่กับสิ่งของเฉพาะส่วนไม่ได้มององค์ประกอบโดยรวม เช่น เด็กทั่วไปสนใจพัดลมว่ามันคือพัดลม แต่เด็กออทิสติกจะสนใจแต่ใบพัดที่มันสามารถหมุนได้ รวมไปถึงไม่ยอมเล่นบทบาทสมมุติตามวัยที่ตัวเองควรจะเล่น

หากพบว่าเด็กในความดูแลของคุณมีพัฒนาการหรือพฤติกรรมต่างๆ ข้างต้นนี้ให้ลองไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรึกษาและหาวิธีในการแก้ไขน่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้รู้ว่าจริงๆ แล้วเด็กเป็นอะไรกันแน่ เพื่อที่จะได้รักษาได้ตรงจุด