aspx

ปัญหาเด็กออทิสติกที่สังคมกำลังมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเด็กอัจฉริยะ

ในสังคมไทยตอนนี้นั้นกำลังมองว่าปัญหาเด็กออทิสติกที่สังคมกำลังมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเด็กอัจฉริยะได้หรือไม่จริงๆ แล้วปัญหาเด็กออทัสติกนั้นเกิดขึ้นได้เลยปัจจัยหลายสาเหตุไม่ใช่เกิดกับตัวเด็กเองเพียงคนเดียวจริงๆ แล้วนั้นเกิดจากตัวพ่อแม่นั้นเองว่าตอนต้องท้องนั้นได้ทำะไรไปมั่งแล้วมันส่งผลกระทบกับตัวเด็กน้องท้องหรือไม่เวลาออกมานั้นถึงได้เป็นเด็กมีปัญหาหรืออีกอย่างก็คือเด็กออทิสติกแต่ก็มีการวิจัยมาว่าเด็กออทิสติกสามารถรักษากลับมาเป็นเหมือนคนปกติได้แล้วมีโอกาสกลับมาเป็นเด็กอัจฉริยะเหนือกว่าคนปกติทั่วๆ ไปอีกด้วยซึ่งผลการตรวจวิจัยนั้นก็ได้มีมากและแพร่หลายเข้าไปในหลายๆ ประเทศให้เกิดในการคิดว่าเคราะห์และแนวทางของเด็กที่มีปัญหาทางด้านสมองaspxว่าถ้าให้เด็กที่มีปัญหาทางด้านสมองมาคิดคำนวณเลขบวกลบคูณหารว่ามันจะสามารถทำได้ไหมผลสรุปออกมาว่าเด็กนั้นสามารถทำได้แต่ก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแตกต่างจากปกปกติโดยทั่วไปแต่ถามว่าทางด้านระบบประสาทของสมองยังรับการสั่งการอยู่หรือไม่ยังอยู่ดียังเข้าใจและรับรู้ความหมายได้ซึ่งปัญหานี้นั้นมันก็มีทางออกหรือวิธีทางแก้ซึ่งเราจะสังเกตได้ง่ายๆ เลยว่าออทิสติกนั้นจะมีประสาทความรู้สึกที่ไวกว่ามนุษย์ทั่วๆ ไปมากเคยมีการสังเกตว่านำเด็กที่มีปัญหาทางสมองและเด็กปกติโดยทั่วๆ ไป มาขังอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ปิดไฟหลังจากนั้นก็ทิ้งก้อนหินแล้วเราก็มาสังเกตกันว่าปฏิกิริยาของประสาทสัมผัสใครจะเร็วกว่ากันกลับกลายว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาทางสมองมีการตอบสนองที่ไวกว่า 2 เท่า ต่างจากเด็กปกติทั่วไปที่ได้ยินแต่ประสาทกับรับรู้นั้นจะตอบช้ากว่ามากอย่างเห็นได้ชัดเราเลยมองว่าปัญหาเด็กออทิสติกจะเป็นจุดเปลี่ยนของเด็กอัจฉริยะ