การ์ตูน และเกม อีกหนึ่งสื่อที่สามารถช่วยเด็กออทิสติกให้มีพัฒนาการที่ดีได้

‘ออทิสติก’ คือ กลุ่มอาการบกพร่องทางพัฒนาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ซึ่งคุณพ่อ – คุณแม่ หลายต่อหลายคน มีความรู้สึกวิตกกังวลอยู่ไม่น้อย เมื่อถึงคราวลูกที่เป็นออทิสติกต้องเข้าโรงเรียน สำหรับปัญหานี้ให้ผู้มีความรู้ในประเทศไทยหลายส่วน กำลังช่วยกันหาตัวช่วยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก ตลอดจนค้นหาสื่อเพื่อนำมาเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังเร่งมือพัฒนา เพื่อให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการอย่างเป็นขั้นตอน เห็นผล จนกระทั่งสามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ร่างผลงาน เขียนออกมาเป็นเกม พร้อมนำไปทดสอบกับเด็กออทิสติก กว่า 5 เดือน และมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้เกมออกมา 1 ชุด โดยแบ่งการเรียนรู้เป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดชีวิตประจำวัน , สังคม , ร่างกาย เป็นต้น ประกอบด้วย

 

  • เกมจำแนกสิ่งของ โดยเริ่มจากการนำสิ่งของที่เด็กๆออทิสติก พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปมาออกแบบ
  • เกมแยกแยะอารมณ์ ซึ่งได้ไอเดียมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ซึ่งในต้นฉบับนั้นใช้ภาพชาวต่างชาติที่แสดงอารมณ์แตกต่างออกมาไม่ชัดเจน จึงไม่เหมาะกับเด็กเล็กสักเท่าไหร่ จึงมีการปรับปรุงให้เป็นภาพการ์ตูนซึ่งดูออกง่าย แถมช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า
  • เกมประกอบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้เด็กๆ ช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น
  • เกมลากเส้น คล้ายแบบฝึกหัดคัดลายมือของเด็กอนุบาลที่เพียงแต่นำมาใส่ไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ ได้ไอเดียมาจากต่างประเทศเช่นเดียวกัน แต่ได้มีการนำมาปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเด็กไทยมากขึ้น

ช่วงเวลาที่เด็กออทิสติก เรียนรู้ได้ดีที่สุดคือ 8  – 9 โมงเช้า ในช่วงแรกๆจะต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กก่อน เริ่มจากเอาตุ๊กตามาเล่น พูดคุยกันเพื่อสร้างความสนิทสนม ละลายพฤติกรรม แล้วจึงให้เด็กๆ ทดลองเล่น ทั้งนี้เรื่องระยะเวลาของเกมก็จะต้องมีความเหมาะสมด้วย ไม่สั้นหรือไม่ยาวจนเกินไป , คำสั่งจะต้องสั้นกระชับ เนื่องจากถ้าใช้เวลาในการเล่นมากไป ก็จะส่งผลเสียต่อสายตา หรืออาจทำให้เกิดอาการติดเกมได้ นอกจากนี้การจับเวลาก็ต้องไม่เร็วหรือช้าเกินไป ต้องไม่มีเงื่อนไขยากมากเกินไป เนื่องจากจะทำให้เด็กๆ เครียด จนพาลไม่อยากเล่นอีกเลย นอกจากนี้รายละเอียดเรื่องเสียงพากย์ก็ต้องมีความเหมาะสม ให้เป็นเหมือนเสียงตัวการ์ตูน เด็กๆจะชอบมาก

หลังจากเกมชุดนี้ ได้รับผลตอบรับดี นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ ออกมากล่าวว่า เกมนี้น่าจะเป็นตัวช่วยพัฒนาเด็กออทิสติก ให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้เหมือนเด็กปกติได้ และสมาคมออทิสติกแห่งประเทศไทยก็จะช่วยด้านงบประมาณ และช่วยกระจายเกมไปสู่ผู้ปกครองทั่วประเทศ