การดูแล บำบัดรักษา เด็กออทิสติก อย่างถูกวิธี

                สาเหตุจากโรค ออทิสติก นั้น ยังหาข้อสรุปในทางการไม่ได้ จึงยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถบรรเทารักษาอาการเหล่านั้น ให้ดีขึ้นได้ หากได้ดูแลรักษาที่ถูกวิธีตั้งแต่ยังเด็ก และ ทำต่อเนื่อง แต่ส่วนนึ่งที่สามารถเรียนรู้ เหมือนกันเด็กๆปกติทั่วไป แต่ปัญหาที่เหลืออยู่ยังไม่สามารถหายขาดได้ อย่างเช่น การปรับตัวเข้าสังคม ความเข้าใจ จิตนึกคิด และ ที่สำคัญการแสดงออกทางได้อารมณ์ เด็กออทิสติกนั้น เปรียบเสมือนผ้าขาวที่ ไร้เดียงสา ไม่ทันคน การปกป้องตัวเองไม่ดีนัก แต่ถ้าอยู่กับสังคมที่ดี เด็กก็จะซึมซับความดีไป แต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ดี เด็กก็จะมีความคิดไม่มีเหมือนกันไปด้วย

การบำบัดรักษามีหลายวิธี เพื่อให้ตัวเด็กเองออกสู่สังคมโลกภายนอก ไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านซึ่งไม่เจอผู้คน ทำให้เด็กไม่มีประสบการณ์ในการพบเจอผู้อื่นนอกเหนือจากครอบครัวตัวเอง การให้เด็กออกสู่สังคมนั้น เราต้องฝึกสอนเด็กให้เข้าใจว่าควรมีทักษะอย่างไรบ้าง สำคัญต้องกระตุ้นการพัฒนาการเด็กให้พร้อมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5

treatment-for-autism

  • การกระตุ้นประสาทสัมผัสทางกาย
  • การกระตุ้นประสาทสัมผัสทางสายตา
  • การกระตุ้นประสาทสัมผัสทางหู
  • การกระตุ้นประสาทสัมผัสทางจมูก
  • กระกระตุ้นประสาทสัมผัสทางลิ้น

สิ่งเหล่านี้เราควรทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งแต่เด็กยังอายุน้อยๆ จะทำให้เด็กซึมซับได้เร็วขึ้น ควรดูแลด้วยความรัก อย่างใกล้ชิด และ ต้องค่อยๆ ฝึกเด็กทีละนิดแบบค่อยเป็นค่อยไป พยายามต้องใจเย็นๆ  เพราะต้องคำนึงว่า เด็กออทิสติกนั้น จะเข้าใจอะไรยากกว่าเด็กปกติ