autisminfo-1

การดูแลและการเรียกเด็กออทิสติกอย่างถูกต้อง

 

ออสทิสติกเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ของมารดา เป็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสมองเนื่องจากการได้รับสารเคมีหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เข้าไปในร่างกายทำให้การเจริญเติบโตที่ผิดปกติทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสมองได้ไม่ดีนัก  เช่น การทานยาที่ไม่พึงประสงค์, การทำแท้ง, รับประทานอาหารไม่มีประโยชน์เข้าไปมากๆ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ในท้องและเพิ่มโอกาสเสี่ยงเกิดโรคออทิสติกได้ หากเด็กเกิดขึ้นมาแล้วเราควรดูแลเขาให้ดีกว่าเด็กที่ปกติ 2 เท่า เพราะสมองสั่งการช้า ความคิดของสมองหยุดการพัฒนาไว้ที่ 7 ขวบเท่านั้น รูปร่างที่โตเหมือนเด็กautisminfo-2ทั่วไปอาจจะทำคนอื่นมองดูเด็กลุ่มนี้แปลกไป บางครั้งอาจจะใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพเรียกเด็ก ทำให้ผู้เป็นพ่อและแม่เกิดความไม่พอใจ วันนี้เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องการใช้คำที่ถูกต้องสำหรับเด็กออทิสติก ว่าจะเรียกอย่างไรกันดี ชื่อแรกที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับคือ เด็กพิเศษ ครับ เป็นคำที่ให้ความหมายที่ดีและสุภาพ ส่วนตัวผมพบเด็กพวกนี้จะเข้าไปพูดคุยและช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวทุกๆครอบครัว สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว เราจะต้องทำมันให้ดีที่สุด เลี้ยงเขาไปจนโต เด็กพิเศษ บางคนกลายเป็นเด็กอัจฉริยะ โดยการเล่น เกมส์บางชนิดที่คนปกตินั้นไม่สามารถเล่นได้ การอยู่การกิน ไม่ได้แตกต่างกับเด็กที่ปกติมากนัก อาหารที่ทานควรจะเป็นอาหารที่มีการย่อยง่าย อย่างเช่น ข้าวต้ม หรือโจ๊ก เพราะเราไม่รู้เลยว่าบางครั้งเด็กพิเศษจะเคี้ยวข้าวจนละเอียดหรือไม่ ถ้าหากไม่ละเอียดอาจเกิดปัญหาตามมา อย่างเช่น เศษอาหารเข้าไปอุดตันในช่องทางลม ทำให้ระบบการหายใจนั้นไม่สะดวกและเกิดอันตรายได้ ข้อความระวังต่อมา หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความแข็ง หรือมีก้าง เช่น ปลาที่มีก้างเยอะ อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ อาหารที่มีกระดูกแข็งๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาหากเราดูแลไม่ทั่วถึง