Good Doctor หนังดี…สะท้อนมุมมองของเด็กออทิสติคได้เป็นอย่างดี

เรื่องราวของนายแพทย์หนุ่มผู้เป็นออทิสติก เขาเริ่มต้นงานในโรงพยาบาล จากความช่วยเหลือของผู้อำนวยการที่เอ็นดูเขามาตั้งแต่เด็ก สิ่งที่เขาต้องการคือ พิสูจน์ตัวเองให้ผู้คนได้เห็นว่าอาการออทิสติกของเขาไม่ได้ทำให้เขาด้อยประสิทธิภาพลง แต่กลับเป็นจุดเด่น ทำให้การวินิจฉัยโรครวมทั้งการรักษาในด้านต่างๆ เป็นไปในแบบที่คนธรรมดาคาดไม่ถึง